שרון יקרה.
אשרי שזכיתי לעבוד איתך.
המרחבים השונים  מדהימים ויוצרים אפשרויות למידה מגוונים חדשניים ויצירתיים .
לאורך כל התהליך הייתה חשיבה משותפת עם הבנה  מלאה לצרכי בית הספר והתאמה לחזון הבית ספרי
כל מי שנכנס מתפעל  מאוד מהמרחבים השונים.
תודה ובהערכה אפרת שלזינגר
מנהלת בית ספר נטעים בנות מבוא חורון