מוסדות חינוך / תכנון כיתה – עיצוב חדר גני בבית ספר שרת קרית אונו