מוסדות חינוך / תכנון ובצוע חדר מורים תיכון נחשון שוהם