מוסדות חינוך / תכנון וביצוע ספרייה בית ספר עליזה בגין מגדל העמק