מוסדות חינוך / תכנון וביצוע מבואה תיכון עירוני יד

[caption id="attachment_810" align="aligncenter" width="150"]תכנון ובצוע ריהוט למרחב כניסה פינות ישיבה ולוחות תצוגה[/caption]