מוסדות חינוך / תכנון וביצוע חדר חוזקות בית ספר הדר רמת השרון