מוסדות חינוך / תכנון וביצוע חדר הכלה לפיד

[caption id="attachment_827" align="alignnone" width="300"]שולחן לגו, לוח משחק מעץ, משחק הרכבה "שפוזונים" שולחן לגו, לוח משחק מעץ, משחק הרכבה "שפוזונים"[/caption]

תנון וביצוע חדר הכלה בית ספר לפידחדר הכלה לפיד