מוסדות חינוך / תכנון וביצוע מרחב כניסה היובל רעננה