מוסדות חינוך / עיצוב וביצוע סביבה לימודית, בית ספר "ישגב" תל אביב