מוסדות חינוך / עיצוב וביצוע מסדרון לימודי לכיתות ו' הדר רמת השרון