מוסדות חינוך / עיצוב וביצוע מסדרון אלף תחילה, בית ספר ברנר גבעתיים