מוסדות חינוך / עיצוב וביצוע חדר מייקרים, "נועם בנים" ירושלים