מרפאות / מרפאת התפתחות הילד, שרותי בריאות כללית, בבלי תל-אביב