מוסדות חינוך / מרחב פעילות כיתות א', חיים חפר נתניה