מוסדות חינוך / מרחב למידה ומשחק חטיבה צעירה, מודיעין