מוסדות חינוך / תכנון וייצור סביבת למידה, "אורט יובלים" אריאל