מוסדות חינוך / עיצוב סביבה לימודית בית ספר צמרות באר יעקב