מוסדות חינוך / מסדרון כיתות א', בית ספר "גורדון" גבעתיים