מוסדות חינוך / חדר תאטרון תנועה ומשחק, בית ספר בר-לב פתח תקווה