מוסדות חינוך / PBL למידה מבוססת פרויקטים, בית ספר המגינים אשדוד