מוסדות חינוך / תכנון וביצוע חדר שילוב חווייתי, בית ספר "משה שמיר" חולון