מוסדות חינוך / עיצוב וביצוע חדר מורים, בית ספר "נופים" תל אביב