מוסדות חינוך / חדר מדעים, בית ספר עלומים קרית אונו