מוסדות חינוך / תכנון וייצור חדר חשבון, בית ספר "אמירים" רמת השרון