מוסדות חינוך / חדר חדשני בנושא בנייה ואדריכלות, בית ספר "אוסישקין" תל אביב