מוסדות חינוך / תכנון וייצור מרחב למידה, בית ספר "דקל" רעננה