מוסדות חינוך / מרחב כיתות א בית ספר יובלים, אורנית