מוסדות חינוך / מרחב חווייתי בית ספר חיים חפר, נתניה