מוסדות חינוך / בית ספר חומת שמואל- חדר ללימוד דיפרנציאלי במשחק ויצירה