מוסדות חינוך / חדר ללימוד דיפרנציאלי במשחק ויצירה, בית ספר "חומת שמואל"