מוסדות חינוך / עיצוב סביבות למידה, בית ספר "הדר" רמת השרון