מוסדות חינוך / עיצוב וביצוע מסדרון יוצרים, בית ספר "הדר" רמת-השרון