מוסדות חינוך / עיצוב מרחבי למידה בי"ס ישגב, תל אביב