מוסדות חינוך / עיצוב מרחב "ירוק" בי"ס אביב, תל-אביב