שולחן מעץ ליבנה ופורמייקה צבעונית, לעבודה קבוצתית של חמישה תלמידים.