לוח לאום, כולל מגילת העצמאות, מפה סמל הימנון ודגל ישראל